Gir folk et bedre kollektivtilbud

Nye informasjonsløsninger effektiviserer Sporveiens drift og gir Oslos innbyggere et bedre tilbud

Les mer

Kurs som står til gull

Vi i Bouvet liker å se at det vi lærer bort på kurs gir noen seire for våre kunder.

Les mer

Forteller historien om sjøens helter

Krigsseilerregisteret.no forteller historien om norske kvinner, menn og skip i handelsflåten 1939–1945. Vi er stolt av å være en del av dette historiske prosjektet.

Les mer

Jobb med bare bra folk

I Bouvet, møter du rause, dyktige og entusiastiske folk. Og hyggelige kunder. Er du en av oss?

Les mer

En vennlig pengeinnkrever

Nå er det nye takter i Statens innkrevingssentral. De har blitt et forbilde for andre offentlige tjenesteytere.

Les mer

Noe for seg selv

Bouvet er drevet av nysgjerrighet, kunnskap og det å stadig strekke seg litt lengre. Mellom oss sagt er det kulturen som har gjort oss til en suksess.

Les mer