Muligheter i Stavanger

Våre kunder krever stadig mer av oss som leverandør. Vi søker derfor etter flere dyktige medarbeidere.

Vår ambisjon betyr mye for oss:

"Vi skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde kundene og de mest fornøyde medarbeiderne."

Vi etterlever dette gjennom vår kultur, våre tradisjoner, vårt fagmiljø og våre leveranser.

 Bouvet-kultur

For oss er det viktig å bevare et samlende, aktivt, humoristisk og uformelt arbeidsmiljø. Vi har en sterk kultur for samarbeid hvor vi støtter og hjelper hverandre for å gjøre hverandre gode. Det er gjennom samarbeid vi klarer å levere kvalitet i prosjektene. Vi utvikler oss ved hjelp av den enkeltes kunnskap og entusiasme. I Bouvet får du muligheten til å påvirke og bidra positivt, styrke vår kultur gjennom engasjement og medbestemmelse. Ved Stavanger-kontoret jobber vi etter ledelsesprinsippet «støtte fremfor styring». Dette betyr at vi setter høye krav til den enkelte konsulent som har stor frihet under ansvar.

 Tradisjoner

Vi er opptatt av tradisjoner i Bouvet, gamle som nye. Jevnlig arrangeres enhetsmøter, fagmøter og regionsmøter, i tillegg til årlige arrangement som team-building og uavhengighetsfeiring. Gjennom sosiale aktiviteter styrkes samholdet og vi skaper felles historier som gir synergier i faglig engasjement og leveranser. Disse tradisjonene er med på å skape et godt sosialt miljø og styrker vår identitet og kultur.

 Fagmiljø

Er du endringsvillig og fremoverlent som person? Da kan det hende du passer som konsulent hos oss. I våre prosjekt jobber vi med den teknologien som er det beste valget for kunden. Kompetansebygging og faglig utvikling utføres gjennom kurs, prosjekt og fagarrangement og er en kontinuerlig prosess.
I tråd med vår kultur er vi opptatt av å dele vår kompetanse med kollegaer, kunder og konkurrenter. Dette gjør vi blant annet gjennom Bouvet Gnist som er et åpent arrangement for kunnskapsdeling, diskusjon og inspirasjon i Rogaland.

 Leveranser

Vi er stolte av å hjelpe våre kunder med å jobbe på en smartere måte. Vi bidrar til effektivisering og kostnadsbesparesler, gjennom innovative løsninger og bruk av ny teknologi. Leveransene strekkers seg fra utvikling av tunge fagsystemer til design og utvikling av apper. Hos oss får du jobbe med spennende kunder, interessante prosjekter innenfor mange ulike fagområder.

Har du lyst til å jobbe hos oss? Vi tilbyr:

  • Et av de beste fagmiljøene i Norge
  • Mulighet for å jobbe med de mest spennende prosjektene i landet
  • En variert arbeidsdag med utfordrende oppgaver
  • Et trivelig miljø med stor vekt på kompetansebygging og sosiale aktiviteter
  • Kort vei til beslutninger og mulighet til å påvirke hverdagen
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Balanse mellom arbeid og privatliv
  • Hyggelige og engasjerte kolleger
  • Mulighet for eierskap i egen bedrift gjennom aksjeprogram

Her er den kompetansen vi søker etter: