Brukertesting

En brukertest er en helsesjekk på brukervennligheten og effektiviteten til din løsning. Å brukerteste en løsning er den beste måten å sørge for at den er enkel å finne frem i og enkel å bruke.

Brukertest bør gjøres på din eksisterende løsning for å avdekke forbedringspotensialer og det bør gjøres under arbeid med nye løsninger for å sikre at den blir intuitiv og effektiv.

Hva får man ut av en brukertest:

Svakheter blir svært tydelig demonstrert og godt dokumentert 

  • Potensielle flaskehalser blir identifisert
  • Gode innspill til forbedringer
  • Brukervennlighet blir vurdert objektivt

Hvordan gjør vi det?

Før gjennomføring av en brukertest kartlegger vi prioriterte målgrupper og utarbeider test-scenarier som er typisk for bruk. Etter brukertesten utarbeider vi en rapport som beskriver forbedringspunkter samt forslag til tiltak.

Bouvets testlab

Bouvet har en egen lab for brukertesting i våre lokaler. Der har vi har muligheter for opptak av testen. Observatører kan følge testen fra et annet rom. I tillegg har vi en mobil testlab slik at vi enkelt kan teste løsninger ute hos våre kunder, for eksempel oppdragsgivers intranett.

Vi har også spesiallaget utstyr for å teste håndholdte enheter i en mest mulig reell kontekst.

Andre metoder for å kartlegge brukeradferd

Bouvet bruker også en rekke andre metoder for å kartlegge brukeradferd. Dette inkluderer webanalyse, feltstudier, konstekstuelle intervjuer, medlytt på servicetelefoner, kvantitative brukerundersøkelser og fokusgrupper.