Samhandling

IT-løsninger gjør det mulig å samhandle på nye måter. Men man får ikke til god samhandling bare ved å installere et verktøy. Teknologi for samhandling krever at medarbeiderne jobber på nye måter og da er tilrettelegging avgjørende for å skape suksess.

Moderne samhandlingsløsninger tilbyr rekke funksjoner. Instant messaging (IM), samarbeid om dokumenter, publisering av artikler, diskusjonsfora, rike personprofiler, søk og delte kalendere og verktøy for koordinering er bare noe av det som tilbys. Men for å få en løsning som faktisk brukt, må behvoene prioriteres og løsningen må tilrettegges virksomhetens krav. I tillegg er det viktig å etablere rutiner, avklare ansvar og organisere opplæring av brukerne.

Bouvet har bistått en rekke virksomheter med samhandlingsløsninger. Vi bistår med

  • Behovskartlegging
  • Analyse og design av prosesser og informasjonsstrukturer
  • Sikring av en god og effektiv brukeropplevelse
  • Utrulling og tilpasning av teknisk løsning
  • Utforming av rutiner og ansvarsfordeling knyttet til informasjonsforvaltning
  • Innføringsstrategi og opplæring

Bouvet har kompetanse på flere plattformer for samhandling. Her kan du lese mer om vår kompetanse på SharePoint-løsninger.

Kurs i SharePoint

Bouvet tilbyr en rekke kurs i SharePoint både for utviklere og for superbrukere. Her finner du en oversikt over våre SharePoint-kurs.

Jubel i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsket å utnytte medarbeidernes kunnskap bedre. Løsningen ble å utvikler et intranett med gode muligheter for samhandling. Denne videoen presenterer mulighetene og gevinstene for de ansatte i fylkeskommunen. Intranettet er utviklet av Bouvet.