Bouvet Q1 2017: God vekst i Bouvet


19.05.2017


Oslo, 19. mai 2017: Bouvet hadde i første kvartal 2017 driftsinntekter på 419,1 millioner kroner sammenlignet med 322,9 millioner i første kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 41,2 millioner kroner sammenlignet med 20,3 millioner tilsvarende periode i fjor.

- Kvartalet ble det beste for Bouvet noensinne. Både omsetning og resultat var rekordhøyt, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i første kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 377,9 millioner kroner sammenlignet med 302,6 millioner kroner i første kvartal 2016. Dette tilsvarer en økning på 24,9 prosent.

EBIT-marginen i første kvartal endte på 9,8 prosent, opp fra 6,3 prosent i første kvartal 2016.

Resultat etter skatt ble 31,5 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 14,5 millioner kroner i samme periode 2016. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 3,04 kroner sammenlignet med 1,38 kroner i første kvartal 2016.

For ytterligere informasjon:

  • Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 50 047
  • Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011