Bouvet Q2 2016: Godt resultat og vekst for Bouvet i andre kvartal


25.08.2016


Oslo, 25. august 2016: Bouvet hadde i andre kvartal 2016 driftsinntekter på 345,3 millioner kroner sammenlignet med 315,7 millioner i andre kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 41,0 millioner kroner sammenlignet med 34,6 millioner tilsvarende periode i fjor.

- Den digitale utviklingen i samfunnet fortsetter i svært høy takt. Vi i Bouvet hjelper våre kunder i denne utviklingen. Dette gir økt etterspørsel etter vår samlede kompetanse og erfaring, og bidrar til fortsatt vekst og lønnsomhet, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i andre kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 304,3 millioner kroner sammenlignet med 281,1 millioner kroner i andre kvartal 2015. Dette tilsvarer en økning på 8,2 prosent.

EBIT-marginen i andre kvartal endte på 11,9 prosent, sammenlignet med 11,0 prosent samme periode i fjor.

Resultat etter skatt ble 30,9 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 25,4 millioner kroner i samme periode 2015. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 2,94 kroner sammenlignet med 2,41 kroner i andre kvartal 2015.

For ytterligere informasjon:

  • Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 50 047
  • Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011