Bouvet Q3 2016: Resultatfremgang i godt marked for Bouvet


10.11.2016


Oslo, 10. november 2016: Bouvet hadde i tredje kvartal 2016 driftsinntekter på 280,4 millioner kroner sammenlignet med 256,8 millioner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 12,1 millioner kroner sammenlignet med 6,6 millioner tilsvarende periode i fjor.

- Bouvets brede tjenestespekter og spisskompetanse har gitt oss fornyet tillit hos våre kunder. Langsiktig samarbeid gjør oss til en preferert digitaliseringspartner. Bouvet er derfor godt posisjonert til å vokse, sier Sverre Hurum, administrerende direktør.

Bouvet hadde i tredje kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 268,3 millioner kroner sammenlignet med 250,1 millioner kroner i tredje kvartal 2015. Dette tilsvarer en økning på 7,2 prosent.

EBIT-marginen i tredje kvartal endte på 4,3 prosent, sammenlignet med 2,6 prosent samme periode i fjor.

Resultat etter skatt ble 8,2 millioner kroner i tredjekvartal, opp fra 4,3 millioner kroner i samme periode 2015. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 0,79 kroner sammenlignet med 0,40 kroner i tredje kvartal 2015.

For ytterligere informasjon:

  • Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 50 047
  • Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011