Bouvet Stockholm inngår avtale om å overta Ciber Sweden


20.09.2016


Fra venstre: Kristina Söderberg, CFO Ciber Sweden, Jonna Nordén, adm, dir Bouvet Sverige, Casey Zaugg, Vice president, chief of operations Ciber, Inc. og Sverre Hurum, adm. dir Bouvet ASA

Bouvet Stockholm AB har inngått avtale med Ciber, Inc (Consultants In Business, Engineering and Research Sweden AB),om å overta 31 ansatte fra Ciber Sweden. Som en del av avtalen vil Bouvet tre inn i Cibers kundeoppdrag i Sverige for å sikre en sømløs overgang for kundene. Avtalen forventes å tre i kraft i løpet av september 2016.

 - Jeg er glad for å kunne ønske Ciber Sweden velkommen til Bouvet. Sammen har Ciber og Bouvet en sterk kundebase og passer godt sammen med hensyn til kompetanse og kultur. Dette vil øke vår leveransekapasitet i utvikling av digitale løsninger i Stockholm, sier Jonna Nordén, administrerende direktør i Bouvet Sverige AB.

 - Denne overtagelsen er i tråd med vår satsing i Sverige, sier administrerende direktør Sverre Hurum i Bouvet ASA. Vi bygger kompetanse i Skandinavia og legger vekt på å forstå kundenes språk, kultur og forretning. Sterk lokal tilstedeværelse er derfor viktig.

 - Vi vil fortsette med å effektivisere driften og holde fokus på kjernevirksomheten. Vi er overbevist om at Bouvets lokale tilhørighet og gode kjennskap til markedet bidrar til en sømløs overgang for våre høyt verdsatte kunder og ansatte, sier administrerende direktør Michael Boustridge i Ciber.

Bouvet Sverige betjener kunder i Stockholm, Malmø  og Örebro. Med dette kjøpet får Bouvet ca. 100 ansatte i Sverige.