Bouvet vant storavtale med Helse-Norge


02.12.2016


Bouvet gikk seirende ut av anbudskonkurransen til Sykehusinnkjøp HF (tidligere HINAS), og vant rammeavtaler på så godt som alle delområder for alle helseregioner i hele landet.   

- Vi er stolte og meget fornøyd med å ha blitt tildelt kontrakter med alle helseforetakene i Norge på en rekke områder. Helse er en meget viktig sektor for Bouvet og tildelingen av disse kontraktene viser at vår kompetansebygging og satsing har vært og er riktig, sier administrerende direktør Sverre Hurum i Bouvet.

I juni i år utlyste Sykehusinnkjøp HF for første gang en anbudskonkurranse på anskaffelse av IKT-konsulenttjenester i spesialisthelsetjenesten for hele landet. Bouvet leverte tilbud på ni delområder for regionene Nord, Midt-Norge, Sør-Øst og Vest og vant på nesten samtlige områder, som en av flere leverandører. Den samlede verdien av rammeavtalene er estimert til ca. 400 millioner NOK per år, en sum Bouvet og de andre rammeavtaleleverandørene skal konkurrere om.

– ­Vi fikk alle områdene i Helse Nord og Helse Midt-Norge, unntatt drift og forvalting av IT-systemer og plattformer. Vi fikk også alle områder i Helse Sør-Øst unntatt testledelse og release-gjennomføring. I tillegg vant vi alle avtalene i Helse-Vest, forteller Eirik Vefsnmo som har vært tilbudsansvarlig i Bouvet. Han påpeker også at vi ble evaluert til å være beste leverandør på en rekke områder.

Avtalen mellom Bouvet og de regionale helseforetakene innebærer følgende forskjellige delområder:

- Program og prosjektgjennomføring
- Strategiplanlegging, rådgivning og innovasjon
- Arkitektur
- Informasjonssikkerhet og ROS-analyser
- Testledelse og release-gjennomføring
- Elektronisk samhandling/integrasjoner/systemutvikling
- Drift og forvaltning av IT systemer og plattformer
- Applikasjonsforvaltning
- Klientplattform

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap med ca. 1100 ansatte som leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og rådgivning. Selskapet er notert på Oslo Børs.

For mer informasjon, kontakt:

  • Sverre Hurum, Administrerende direktør, telefon: 913 50 047. e-post: sverre.hurum@bouvet.no
  • Eirik Vefsnmo, Regiondirektør, telefon 906 24 903, e-post: eirik.vefsnmo@bouvet.no