Samler Høgskulene på Vestlandet


13.01.2017


Trass i kort tidsfrist, leverte Bouvet nye nettsider og nytt intranett i ekspressfart til den nye Høgskulen på Vestlandet (HVL) som åpnet dørene 1. januar i år.

Like før sommerferien ble det avgjort at Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/ Haugesund og Høgskolen i Bergen skulle slå seg sammen og bli Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Den nye høgskolen valgte EPiServer som sin nye plattform og Bouvet som samarbeidspartner. I tillegg til at det skulle lages nye eksterne sider skulle det også lanseres et nytt intranett innen nyttår.

- Vi er fantastisk fornøyd med at vi klarte det, at vi nådde tidsfristen og at resultatet har blitt så bra. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger og kunden er veldig fornøyd med den nye løsningen. Vi satte inn et stort team for å komme i mål med den korte tidsfristen og teamet gjorde en strålende innsats, sier Nina Moberg prosjektansvarlig hos Bouvet. 

Arbeidet med den nye løsningen startet opp rett etter sommerferien. Bouvet satte sammen et team med interaksjonsdesigner, grafisk designer og utviklere. De tre skolene hadde hver for seg komplekse og innholdsrike sider og det ble en stor jobb å samle alt i en felles løsning.

- Arbeidet med den "synlige" delen av sidene var stort, men det ligger også komplekse integrasjoner i bunn. Alle har stått på, både hos oss og hos kunden. Det har vært full fart også mellom jul og nyttår for å få alt på plass, sier Moberg.

Bouvet har laget en nettside som representerer alle de tre skolene og for første gang har alle skolene et godt fungerende intranett. Nesten to tusen ansatte har blitt koblet sammen.