Viktig sikkerhet i Nordishavet

Nytt dokumentasjonssystem gir lavere kostnader og økt sikkerhet i Barentshavet.

Barentshavet1Bilde © Eni Norge

Våren 2016 ble Goliat-feltet i Barentshavet satt i produksjon. Goliat-plattformen er verdens nordligste i sitt slag, og den opererer under tøffe klimatiske forhold. Det medfører høye krav til både selve konstruksjonen av plattformen og til systemene som støtter drift og vedlikehold. Dette omfatter ikke minst hensynet til HMS.

I februar 2014 ga Goliat-operatør EniNorge Bouvet oppgaven med å implementere forvaltningssystemet EniTIME. Oppdraget gikk ut på å etablere informasjonsarkitekturen, konfigurere systemet, gjennomføre omfattende kvalitetssikring av den tekniske informasjonen og migrere dataene til ny versjon av Smart Plant Foundation (SPF). 

Informasjonen omfatter blant annet alle tekniske tegninger og spesifikasjoner av utstyr som er i bruk på Goliat. SPF er et produkt levert av Intergraph, som har vært en god samarbeidspartner for Bouvet i prosjektperioden.

I tillegg har Bouvet bygget en portal som gir Eni Norges ansatte enkel lesetilgang til teknisk informasjon for plattformen.

 Løsningen som er levert sikrer at informasjon og dokumentasjon tilknyttet forvaltningen av Goliat holder høy kvalitet og tilfredsstiller myndighetskravene. Den legger dessuten til rette for enklere og mer sømløse prosesser knyttet til drift og vedlikehold. Samlet gir dette lavere produksjonskostnader og økt sikkerhet for personell og miljø.

Den nye versjonen av EniTIME ble satt i produksjon i oktober 2016. Vårt team har bestått av ni personer, hovedsakelig fra Bouvet Haugesund. Vi takker Eni Norge for tilliten og svært godt samarbeid.

Barentshavet2Bilde © Eni Norge