• 400 (1170×400)

Teknologi

IT-løsninger skaper nye muligheter for kundene våre og gjør at de kan oppnå det de vil. For oss er det viktig å forstå både de tekniske og de forretningsmessige behovene deres. Vi vil bidra til å realisere løsninger som gir en god helhet. I all enkelhet handler det om å tilby alle de tjenestene som er nødvendig for å etablere og forvalte gode IT-løsninger. Det inkluderer teknisk infrastruktur, arkitektur, systemutvikling, integrasjon og databaser. Vi følger systemene gjennom hele livssyklusen: fra analyse av forretningsbehov, arkitektur og utvikling, til effektiv forvaltning.

Kvalitet og ivaretagelse

Vi er veldig opptatt av kvalitet og at våre kunders reelle behov blir ivaretatt. Derfor er Bouvets tjenester basert på gjennomarbeidede og dokumenterte metoder som sørger for dette. Vi kan også mye om brukeropplevelser. Det sikrer at løsningene vi lager ikke bare blir teknisk gode, men også støtter forretningsmessige behov og gir en god opplevelse for sluttbruker.

Leveransemodeller

Bouvet har flere leveransemodeller:

  • Bistand og spesialkompetanse for å styrke prosjekter som kunden kjører selv
  • Systemleveranser der Bouvet tar ansvar for etablering og utvikling av løsninger
  • Totalansvar for forvaltning, videreutvikling og support for kundens systemer