Business Intelligence

Business Intelligence (BI) handler om å samle, analysere og gi tilgang til informasjon for å kunne ta kvalifiserte beslutninger og raskt tilpasse virksomheten til endringer. Bouvet kombinerer forretningsforståelse og teknologiforståelse med evnen til å analysere, sammenstille data og implementere løsninger.

Vi er på vei med full fart inn i en ny tidsalder i forhold til BI. Datakildene blir flere, har nye format og plasseringen er ikke alltid lengre i egen infrastruktur.  Beslutningstakerne har ikke lengre tid til å vente på rapporter. Nettbrett og mobiler blir stadig viktigere verktøy for å hente ut forretningsinformasjon. Det er med andre ord behov for å tenke nytt for både eksisterende og nye BI kunder. 

Bouvet er en perfekt rådgiver og leverandør av tjenester innen BI. Ikke bare har vi gode erfaringer med tradisjonell BI (med leveranser til Statoil, Nortura, NRK, Agder Energi og Teekay). Men vi har også bredden til å kunne gi gode råd i forhold til din nye BI hverdag.

BI hos Statoil

Hos Statoil forvalter og videreutvikler vi løsnignen (Business Intelligence Web). Data hentes fra ulike datakilder på et eget XML format. Ved bruk av SSIS og SSAS hentes og struktureres data før det presenteres i SharePoint i egne BI webparts.

BI hos Nortura

Bouvet forvalter og videreutvikler datavarehuset til Nortura. Fra en rekke datakilder hentes store mengder data (SSIS). Dataen struktureres og behandles før viktige kalkulasjoner utføres og lagres i egne kuber. Kubene danner igjen grunnlag for rapporteringen til alle de ulike grupperingene i Nortura hvor rapporter lages i Excel (PowerPivot) og PDF (SSRS).  

BI hos NRK

NRK hadde rapporterings- og analyseløsninger som var litehensiktsmessige og ønsket å løse hovedutfordringen med å sammenstille data på tvers av NRKs systemer. Dette har blitt løst i deres nye løsning som leverer enhetlig og kvalitetssikretstyringsinformasjon. Prosjektet var et av Norges første, store implementeringsprosjekter på Oracle OBIEE+ plattformen. Prosjektet var en suksess både i form av prosjektgjennomføring og resultat. Bouvet bidro med blant annet rådgivning, prosjektledelse og konsulentbistand til design og implementering. Teknologien som ble benyttet var Oracle OBIEE+ og Oracle Warehouse Builder.