Applikasjonsforvaltning

Å velge applikasjonsforvaltning fra Bouvet gir ekstra trygghet for at de løsningene som tas i bruk fungerer som de skal, gir brukerne merverdi og får et langt livsløp.

Applikasjonsforvaltning er for oss et langsiktig samarbeid knyttet til en løsning som er i produksjon og som er i endring. 

Følgende tjenester inngår normalt i et forvaltningsoppdrag:

 • Serviceledelse inkludert koordinering, endringskontroll, rapportering og statusmøter
 • Brukerstøtte / servicedesk
 • Beredskap som sikrer kunden at kompetente personer hos leverandøren er tilgjengelig og kan gjøre arbeid på applikasjonene
 • Feilretting, testing og driftssettelser av rettelser
 • Forbedringer i applikasjonene som forebygger feil og/eller forbedrer ytelse, sikkerhet eller kapasitet
 • Teknisk og funksjonell videreutvikling av løsningene

Organisering

Forvaltning av applikasjonene som dekkes av avtalen vil utføres med en forvaltningsorganisasjon bestående av følgende roller:

 • Serviceleder rapporterer til kundens kontaktperson, og har som hovedoppgave å sikre en optimal forvaltning. Viktige funksjoner er prioritering av oppgaver, ressurskoordinering, kvalitetssikring og rapportering.
 • Servicedesk overvåker innkommende oppgaver og er ansvarlig for oppfølging og involvering av de rette ressursene.
 • Teknisk ansvarlig har ansvar for å utarbeide spesifikasjoner og kvalitetssikre de tekniske løsningene.
 • Utviklere har kompetanse på den aktuelle løsningen, og bistår med feilretting, endringer og annen teknisk bistand. De samme utviklerne vil også involveres dersom det avtales videreutvikling på løsningen.
 • Rådgivere spesifiserer endringer og utreder behov.

Kvalitetssystem

Bouvet baserer seg på ITIL-rammeverket forsterket med egen metodikk, men vi tilpasser oss kundens allerede innarbeidede kvalitetsrutiner når dette er ønskelig. For å sikre høy kvalitet benyttes et saksbehandlingssystem med innarbeidede rutiner for samarbeid, testing, endringshåndtering, dokumentasjon, osv. Kunden får full tilgang til saksbehandlingssystemet via en webløsning, med funksjoner for innmelding av supportbehov, dialog med forvaltningsteam, nyheter og oversikt over ytelse i forhold til definerte målekriterier som f. eks. responstid.

Kvalitetsmålinger

Vårt overordnede kvalitetsmål er først og fremst å gjøre kundene, men også brukerne, fornøyd med kvaliteten vi leverer på våre tjenester. Kvalitet betyr for Bouvet:

 • Å levere det kunden forventer
 • Å levere til riktig tid
 • Å levere til riktig kostnad

Vi gjør kontinuerlige kvalitetsmålinger av de tjenestene som leveres i forhold til avtalt servicenivå.