IT infrastruktur

Bouvet tilbyr tjenester og rådgivning innenfor IT-infrastruktur.

Generell infrastruktur/plattform

Kompetanse på generell Microsoft infrastruktur (AD, Exchange, Fil, Print osv), samt Red Hat Linux og Unix-plattformer, med tilknyttet kompetanse til løsningsdesign og implementering, utrulling og migrering.

Datalagring

Kompetanse på datalagring og SAN, samt backup-løsninger som TSM og Veeam. Compellent Business Partner.

Virtualisering

Kompetanse på servervirtualisering, applikasjonsvirtualisering, klientvirtualisering, samt provisioning av virtuelle maskiner, streaming av OS og applikasjoner. Spisskompetanse på VMware vSphere, View og Virtual Center, i tillegg til Citrix XenApp, XenDesktop, Microsoft AppV og Red Hat Enterprise Virtualization. Tilleggsprodukter fra Vizioncore og Veeam.

Applikasjoner og tilgang

Kompetanse på tilgang til applikasjoner (internt/eksternt) fra ulike klienttyper så som tradisjonelle PCer med ulike OS, tynne klienter, håndholdte enheter. Sikker tilgang, og kontroll med tilgang basert på rolle og lokasjon.

Administrasjon og automatisering

Kompetanse på oppsett og kontroll med brukermiljø, utrulling av operativsystem, monitorering, samt automatisering av driftsoppgaver. Spisskompetanse på Microsoft System Center, Configuration Manager og Operations Manager.

Governance

Bouvet tar ansvar på ledelsesnivå for å implementere kundens valgte løsning gjennom transisjon, transformasjon og driftsfase. Med god metodikk basert på ITIL rammeverk, sikrer vi kvalitet og trygg gjennomføring. Smarte metoder bidrar til økt fleksibilitet og reduserte kostnader.

Fra 80-tallet til 2012 på to år

Fa 80-tallet til 2012 på to år var overskriften når ComputerWorld skrev om arbeidet med infrastruktur i Sporveien. Bouvet har bistått Sporveien med dette arbeidet.