Integrasjon

Forventningene til at IT-systemer snakker sammen og utveksler informasjon blir stadig høyere. Samtidig stiger antall systemer en virksomhet må forholde seg til. Smarte måter å integrere løsningene blir stadig viktigere.

Integrasjonen skal ikke bare fungere teknisk bra ved etablering til en lavest mulig kostnad. Det er avgjørende at integrasjonen tar høyde for at systemene endrer seg og at nye kommer til. Sikkerhet og pålitelighet er også avgjørende faktorer ved integrasjon av løsninger. 

Har du behov for integrasjon av dine systemer, så bør du bruke en partner som har kompetanse både ulike integrasjonsmekanismer og på de involverte teknologiene. Ta kontakt med oss for en prat.

Her kan to lese mer om to av våre integrasjonskonsepter: Bruk av Microsoft BizTalk og SESAM - det prisbelønte konseptet for informasjonsintegrasjon og søk.