Kartløsninger

Er din virksomhet på kartet?

Digitale kart får stadig flere anvendelser. Det finnes i dag et utall kartsystemer på nett, som fungerer mer eller mindre tilfredsstillende. Bruker din virksomhet et overdimensjonert, utdatert kartsystem som koster en formue i lisensavgifter og er så tregt at det ikke brukes? Eller bruker dere en overforenklet løsning basert på Google Maps, lik den de fleste andre bruker? Har dere tenkt tanken på å tilby informasjon og funksjonalitet i en digital kartløsning, men trodd at det blir for dyrt eller for mye å forholde seg til?

  • Bouvet kan tilby kartløsninger:
  • Uten dyre lisenskostnader
  • Raskt
  • Med spesialtilpasset funksjonalitet
  • Integrert i dine nettsider
  • Med tilpasset utseende og god brukskvalitet

Tidligere trengte man dedikerte programmer, dyre serverløsninger og dyre programvarelisenser for å vise informasjon på et kart. Med Google Maps har dette blitt enklere, men dette binder deg til Googles vilkår og begrensninger. Kartløsninger basert på fri programvare er nå et fullverdig alternativ, og tilbyr topp ytelse, reduserte kostnader og mulighet til å skreddersy løsningen til dine behov.

Bouvet har erfaring og kunnskap om både geografisk informasjon og programvare som lar deg vise denne effektivt på nett. Vi anvender fri programvare der det er formålstjenlig, og kan dermed skreddersy løsningen til dine behov. I tett samarbeid med eksperter på brukskvalitet sørger vi for at din virksomhet plasserer seg på det digitale kartet med en løsning tilpasset behovene.

Miljødirektoratets kartløsning

Miljødirektoratet (det tidligere Direktoratet for naturforvaltning) har tatt i bruk kart basert på fri programvare til en rekke av sine løsninger. I Rovbase vises observasjoner av ulike rovdyr og funn av kadavre i en kartløsning. Kartene for Havmiljø indikerer viktige områder for en rekke arter. Hjortevilt.no har kart med data om elg, hjort, rådyr, villrein og bever.