SAP

- ja og ASAP!

Vi er så heldige at vi har et av Norges største SAP-miljøer. Det gjør at vi kan være gode sparringspartnere for våre kunder på helhetlig virksomhetsstyring. Vi har sett mange kunder bli mye bedre aktører i markedet ved hjelp av denne plattformen. Når man identifiserer de viktigste prosessene i virksomheten og lærer å styre disse gjennom et integrert verktøy, kan man kanskje ikke flytte fjell, men i hvert fall markedsandeler og løse samfunnsoppdrag enda bedre. Det synes vi er gøy å være med på.

Implementerer, forbedrer, justerer

Bouvet gjennomfører totalimplementeringer av SAP. Vi gjør også tilpasninger, oppgraderinger og forbedringer på utnyttelse av SAP-moduler som allerede er installerte. Men fordi et system sjelden operer helt alene, vet vi en del om hvordan vi skal få til en god integrasjon mellom SAP og andre systemer. Kundene våre liker det.

Bli skarpere der det gjelder

For at SAP skal kunne skape forretningsmessige fordeler, må man koble det med forretningsinnsikt, god greie på funksjonaliteten og selvfølgelig kunnskap om hvordan vi kan bruke dette til å få til de gode forretningsprosessene vi er på jakt etter. Vi blir oppriktig glade når kunder sier at Bouvet har hjulpet dem til å se og realisere nye forretningsmuligheter. Det er derfor vi gjør det vi gjør.

Vi leverer først og fremst på disse områdene:

  • Business Intelligence – SAP datavarehus for ny innsikt, basert på historiske data 
  • Business Process Plattform – SAP som fundament i en tjenesteorientert arkitektur (SOA), eller sagt på en annen måte: SAP for de som leverer tjenester 
  • Lean Enterprise Management – SAP forretningsløsninger og applikasjoner 
  • SAP All-In-One - SAP for små og mellomstore virksomheter 
  • Mobile løsninger for SAP
  • SAP Hana – In memory computing
  • Bouvet er eneste SAP Education Partner for SAP Norge. Det vil si at SAP har gitt Bouvet ansvaret for alle åpne SAP-kurs og bedriftsinterne kurs i Norge. SAP kurskalender

Bouvet er dessuten SAP Gold Partner og SAP Partner Center of Expertise. Det er vi ganske stolte av.

Eksempler på referanser:

Studentsamskipnaden, digitaliserer og forbedrer dialogen med studentene 

Vinmonopolets nye nettsider og apper for IOS og Android