Systemutvikling

Vi har et av Norges største og mest kompetente systemutviklingsmiljøer. Vi lager virksomhetskritiske kjerneløsninger for mange av Norges største virksomheter, både innen privat og offentlig sektor. Om vi starter på et lite prosjekt, eller leverer et stort program med titalls programmerere, har alle tilgang til den samme kunnskapsbasen og et tallrikt miljø der vi kan rådgi hverandre og kunden.

I våre interne skoler for løsningsarkitekter og programmerere er vi spesielt opptatt av samspillet med andre roller, både hos Bouvet og kunden. Om vi innleder et prosjekt med behovsanalyse, eller deltar i en forvaltning ute hos kunden, har vi derfor en sterk fokus på målbare suksesskritierier for prosjektet. Spør oss gjerne om denne sammenhengen! Dette skaper transparens rundt løsningsvalg, og gjør det enkelt for omgivelsene rundt prosjektet å ta stilling til disse. På den måten kan vi levere løsninger og prosjekter i flere kanaler og på flere teknologier – og sørge for at vi har beinhard fokus på hva som faktisk er nyttig for kunden.

Vi har i mange år både skapt nye prosjekter, vært med på store programmer hos kunden, og forvaltet disse over tid. Gjennom dette har vi erfaring på et vell av plattformer (JavaScript, iOS, Android, Java, .NET, Oracle etc), og hele livssyklusen fra idéfasen til kontinuerlig forvaltning. Integrasjon, sikkerhet, semantikk, testing, drift, databaser… listen er lang.

Vi er sterke innen systemutvikling isolert sett, og vi har enda et kort på hånden: Et tverrfaglig samarbeid med de andre profesjonene (virksomhetsarkitekter, konseptutviklere, interaksjonsdesignere m.fl.) der vi identifiserer og utnytter hvordan disse best kan spille på lag hos kunden. Her tør vi påstå at vi har en spesiell fordel!

Vi deler gjerne kunnskap! Vi holder foredrag på de største fagkonferansene i Norge, innbyr til egne frokostseminarer, og har sågar en egen community – Bouvet Tech – der folk kan komme og høre på foredrag om hvilke spennende ting vi gjør. Les gjerne om spennende nye konsepter og løsninger på bloggen vår!