Om Bouvet

Bouvet er et norsk konsulentselskap som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Bouvet designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon.

Til sammen er vi over 1000 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger og antropologer. Du finner oss i de fleste bransjer, på langsiktige avtaler eller i prosjekt.

Bouvet leverer løsninger som blant annet bidrar til stabil energiforsyning, mer effektiv offentlig sektor, bedre helsevesen, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen.

Alle Bouvet-ansatte på Lerkendal

Stadig flere oppdrag krever en tverrfaglig tilnærming. Vi setter sammen team med den riktige kompetansen til hver enkelt oppgave. Verktøy, metoder og menneskene er håndplukket for å realisere helhetlige løsninger og best mulig resultat. Dette er en viktig grunn til at kundene våre gir oss tillit. 

Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har 14 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Prosjektene er lokalt forankret, men vi utnytter kompetansen på tvers i hele selskapet. I tillegg er vi opptatt av å bygge teknologisk kompetanse innenfor landets grenser. Slik bidrar vi til utviklingen av Norge som teknologinasjon.

Vår ambisjon er å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og de mest fornøyde kundene. I 2016 ble vi kåret til en av Norges beste arbeidsplasser i vår klasse av Great Place to Work Institute.

Bouvet er notert på Oslo Børs.

Organisasjonsnummer for Bouvet ASA: 974 442 167

Organisasjonsnummer for Bouvet Norge AS: 996 756 246