Styre

Styre for Bouvet ASA

Åge Danielsen, styreleder

Åge Danielsen (fødet 1942) er cand.oecon fra Universitetet i Oslo. Han har omfattende erfaring i ledelse og styring, blant annet som administrerende direktør for Rikshospitalet, direktør for Statskonsult, departementsråd i Forsvarsdepartementet, fylkesrådmann i Nordland fylkeskommune og direktør for Nordland Distriktshøgskole. Han har hatt mange styreverv gjennom årene, blant annet styreleder ved Statistisk Sentralbyrå, Norsk utenrikspolitisk Institutt, Forsvarsbygg, Svalbard Samfunnsdrift AS og innenfor helsesektoren. Åge Danielsen er nå partner i A20 Partners AS.

I løpet av de siste årene har Åge Danielsen innehatt følgende posisjoner:

 • 2006 – d.d.: Legemiddelansvarsforeningen, styremedlem
 • 2007 – d.d.: Høgskolen i Narvik, styremedlem, fra 2012 styreleder
 • 2008 – 2012: Helse og Arbeid, styreleder
 • 2008 – d.d.: Bouvet ASA, styremedlem, fra 2009 styreleder
 • 2008 – d.d.: Fontenehus Oslo Øst, styreleder
 • 2009 – d.d.: ACEA AS / Norlandia Care Group AS, styreleder
 • 2010 – d.d.: Scandinavian Customised Prothesis AS, styremedlem
 • 2010 – d.d.: Stiftelsen Frambu, styreleder
 • 2010 - d.d.: Helsevitenskapelig Fakultet, Universitetet i Tromsø, styreleder
 • 2011 – d.d.: Teres Medical Group AS, styremedlem
 • 2013 – d.d.: Rådgiverne LOS AS / A20 Partners AS, styreleder
 • 2014 – d.d.: Friskstiftelsen, styremedlem

Forretningsadressen til Åge Danielsen er Akersgaten 20, 0158 Oslo.

Tove Raanes, styremedlem

Tove Raanes (født 1977) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har lang erfaring fra investeringsselskaper og fra ledelsesrådgivning. Hun har også innehatt en rekke styreverv.

 • 2001 - 2003: McKinsey, konsulent
 • 2003 - 2011: Dyvi AS, investment manager
 • 2004 - 2007: Flisekompaniet Oslo og Akershus AS, styremedlem
 • 2005 - d.d.: Barnas Hus Nordic AS, styremedlem
 • 2007 - 2010: Nordic Heavy Lift ASA, styremedlem
 • 2011 - d.d.: Investeringsrådgiver familieeide investeringsselskaper (Varner Kapital AS, Dyvi Invest AS, AS Vidsjå, Trane AS)
 • 2011 - 2012: Norwegian Car Carriers ASA, styremedlem
 • 2013 - d.d.: Venture Factory Capital AS
 • 2014 - d.d.: Sikkerhet og Design AS / R. Bergersen AS, styremedlem
 • 2014 - d.d.: Medistim ASA, styremedlem
 • 2015 - d.d.: Bouvet ASA, styremedlem

Forretningsadressen til Tove Raanes er Konventveien 18A, 0377 Oslo.

Grethe Høiland, styremedlem

Grethe Høyland (født 1956) har en mastergrad i kraftteknikk fra Norsk Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og en bachelor i Business Administration fra Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring fra ulike lederstillinger og styreposisjoner. Grethe Høiland er for tiden ansatt som konserndirektør for område Marked og Kunde i Lyse as (endret navn fra Lyse Energi i 2015). I løpet av de siste årene har Grethe Høiland innehatt følgende posisjoner:

 • 1994 - 1999: Stavanger energi, teknisk direktør
 • 1999 - 2005: NHO, EBL, styremedlem
 • 1999 - 2004: Lyse Nett AS, administrerende direktør
 • 2003 - 2013: Statnett SF, styremedlem
 • 2004 - 2013: Lyse AS, administrerende direktør
 • 2005 - 2011: SINTEF Energiforskning
 • 2006 - 2010: NHO, Rogaland, styrets nestleder
 • 2006 - 2008: Bane Tele, styremedlem
 • 2006 - d.d.: Argentum, styrets nestleder
 • 2007 - 2011: EMGS ASA, styremedlem
 • 2007 - d.d.: Bouvet ASA, styremedlem
 • 2013 - d.d.: Lyse as (Lyse Energi), konserndirektør for Marked og Kunde
 • 2014 - d.d.: Helse Stavanger, styreleder

Ingebrigt Steen Jensen, styremedlem

Ingebrigt Steen Jensen (født 1955) er utdannet fra Universitetet i Oslo. Han er en forfatter ("Ona Fyr" og "Alltid Uansett "), tekstforfatter, rådgiver og foredragsholder innen ledelse, motivasjon, merkevarebygging og kommunikasjon. Han har bygget og ledet flere reklame- og kommunikasjonsvirksomheter, blant annet JBR Reklamebyrå, Dinamo og Alle Gutta Reklamebyrå der han i dag jobber.

 • 1997 - 2004: Dinamo Norge AS, styremedlem
 • 1998 - 2002: Asker og Bærums Budstikke ASA, styremedlem
 • 1987 - 2015: Stabæk Fotball, styreleder
 • 2008 - 2012: Den norske Opera og Ballett, styremedlem
 • 2009 - d.d: Bouvet ASA, styremedlem

Forretningsadressen til Ingebrigt Steen Jensen er Hoffsveien 23, 0275 Oslo.

Egil Dahl, styremedlem

Egil Christen Dahl (født 1968) er utdannet fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har erfaring fra gründervirksomhet gjennom Platekompaniet og som privat investor. Han har siden 2004 innehatt ulike styreverv.

 • 1992-2008: Gründer, CFO og styreformann i Platekompaniet AS. Eide 50% av aksjene i selskapet. Aksjene ble solgt i januar 2008.
 • 2008 - d.d.: Privat investor, daglig leder av investeringsselskapet Vevlen Gård AS.
 • 2004 - d.d.: Vevlen Gård AS, styreleder
 • 2008 - d.d.: Alliance i Sentrum AS, styremedlem
 • 2009 - d.d.: Kagge Forlag AS, styremedlem
 • 2014 - d.d.: Bouvet ASA, styremedlem

Forretningsadressen til Egil Christen Dahl er Tidemands gate 19, 0260 Oslo

Revisjonsutvalg

 • Egil Dahl
 • Tove Raanes

Kompensasjonsutvalg

 • Åge Danielsen
 • Grethe Høiland

 Valgkomite

 • Ingvild Myhre, leder
 • Merete Opedal, medlem
 • Bjarte Gudmundsen, medlem