• 400 (1170×400)

Rådgivning

Når gode råd er verdifulle

Digitale løsninger og digital kommunikasjon skaper mange nye muligheter og gjør at vi kan jobbe og kommunisere på nye måter. Men mange sliter med at kommunikasjonen med brukerne blir fragmentert, de mange IT-systemer som spiller dårlig sammen, mengden digital informasjonen oppleves som uhåndterlig og prosjektene begynner å skli.

For virksomhetens ledelse er det krevende å henge med i utvklingen og treffe den rette miksen mellom gammelt og nytt, samtidig som daglig drift får tilstrekkelig oppmerksomhet. Da er det godt å kunne få gode råd og hjelp på veien. Virksomheter som Statoil, Utdanningsdirektoratet, Oslo kommune, Det Norske Veritas og NAV bruker rådgivere fra Bouvet for å sikre at deres digitale løsninger støtter de målene de arbeider for å nå.

Flotte ord som digital strategi, Business Intelligence, Information Management, virksomhetsarkitektur og forretningsprosesser er mer enn trender og hype for oss. Vi har metoder og kompetanse som fyller disse begrepene med mening. Det gjør at kundene våre opplever det som nyttig å bruke våre rådgivere til å håndtere kompleksiteten de opplever. De får hjelpe til å  finne sin retning i den digitale jungelen.