CRM

Kunderelasjoner fra backoffice til digital dialog

Å bygge gode kunderelasjoner handler alt fra å ha orden på din kommunikasjon med kunden, til det å skape gode kundeopplevelser og kundedialog tilpasset den enkelte kunde. Bouvet leverer alt fra komplette CRM-systemer til tilpasset dialogmarkedsføring.

Etablering og forvalting CRM-system

Bouvet kjøpte våren 2014 selskapet Blinc (se egen sak om dette). Det gjør at vi nå kan bistå med alt rundt det å etablere og forvalte CRM-løsninger. For mer informasjon, kontakt Irene Ohnstad, irene.ohnstad@bouvet.no .

Dialogmarkedsføring

Bouvets fagmiljø innenfor dialogmarkedsføring har lang erfaring og har vunnet mange priser for jobber der dialogen er tilpasset den enkelte kunde. For mer informasjon, kontakt Ina Svarød, ina.svarod@bouvet.no .