Forretningsprosesser

All produksjon av produkter og tjenester, kan beskrives som en kjede av aktiviteter, arbeidsprosesser. Kundene våre beskriver i stadig større grad sin aktivitet gjennom prosessmodeller, enten isolert, eller som en del av sin virksomhetsarkitektur. Driverne for dette kan være ønsket om kontinuerlig forbedring, automatisering eller et virkemiddel for å sikre og dokumentere etterlevelse av eksterne og interne krav (styringssystem).

Bouvet har et stort antall konsulenter som bistår våre kunder med design av arbeidsprosesser. Vi tilbyr dessuten forvaltning av arbeidsprosesser som en tjeneste. Samtidig som vi bistår virksomheten med å etablere selve prosessene, etableres gode rutiner for opplæring, vedlikehold av prosesser og et rammeverk for kontinuerlig forbedring. Som del av tjenesteleveransen trekker vi etter behov inn spisskompetanse på områder som risiko, krav og samsvar, spesifikke virksomhetsområder eller formidling.

Vi kan bistå med valg av og rådgivning til bruk av modelleringsverktøy. Våre konsulenter behersker de fleste modelleringsverktøyene, og vi har teknisk spisskompetanse på enkelte av de mest utbredte verktøyene.

Bouvet bistår Statoil med arbeidsprosesser

Statoil har inngått avtale med Bouvet innenfor området Business Process Services.