Informasjonsstyring

En viktig forutsetning for at dagens selskaper skal kunne operere effektivt , sikkert og i henhold til gjeldene lover og regler er at de har de har et godt beslutningsunderlag og oversikt over annen viktig informasjon. Informasjonsstyring er nødvendig for å sikre at korrekt og tilstrekkelig informasjon blir gjort tilgjengelig for de rette personene, på riktig sted til riktig tid.

Bouvet kan bidra til å løse dette på følgende måter:

 • Være behjelpelig med å utvikle en Informasjonsstyringsstrategi
 • Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer og retningslinjer
 • Identifisere og kartlegge relevante lover og regler
 • Identifisere virksomhetskritisk informasjon
 • Beskrive hvordan informasjon må håndteres gjennom hele livsløpet
 • Definere roller og ansvar
 • Organisere informasjon på en slik måte at man oppnår kontroll på eierskap, etterlevelse av myndighetskrav, bedre samhandling og effektiv gjenfinning
 • Utarbeide mappestrukturer, masterdata, metadata og verdilister
 • Overvåke og kontrollere brukeratferd
 • Ta ansvar for operasjonell support
 • Organisere opplæring og utarbeide bruker dokumentasjon
 • Ta prosjektledelse for utvikling-, implementering- og migreringsprosjekter