Prosjektledelse

Bouvet tilbyr komplett støtte til prosjektarbeidet slik at det skapes forventet verdi i kundenes prosjekter. Våre prosjektledere motiverer og bygger gode team, er utadvendte, selvstendige, setter klare mål og leverer prosjekter til avtalt tid, kostnad og kvalitet. De kan både lede utviklingsteam fra Bouvet og fungere som innleide prosjektledere for kundens egne team.

For å sikre suksess i prosjekter er det viktig med en god styringsmodell. Vi tar alltid initiativ til at dette skal være på plass i våre prosjekter, slik at kunden – og vi - har god kontroll.

Scrum og smidig

Mange av våre kunder har gått over fra tradisjonelle vannfallsprosjekter til mer smidige metoder som Scrum. Vi har sertifiserte Scrum Mastere og produkteiere som har fokus på kontinuerlig tilpasning og forbedring i alle prosjekt og team. 

Ved smidig prosjektgjennomføring er kunden også med og prioriterer hva som skal leveres i neste iterasjon. Underveis har kunden god forståelse av hvor langt prosjektet er kommet, og hva som skal til for å komme i mål. Dette følges opp formelt med tett rapportering og endringshåndtering.

PMI og PRINCE2®

Bouvet har også en rekke prosjektledere som er sertifisert etter PMI og PRINCE2®.