Sikkerhet

Du kan være trygg på oss

Det kan være små feller som lurer i hverdagen. Man kan snuble, si noe dumt, eller man kan sende feil sms til feil person. Noen ting kan man ikke unngå, men noen kan vi faktisk luke ut. Som datakriminalitet. Vi kan faktisk sørge for god sikkerhet som også tar hensyn til utvikling og forvaltning av komplekse og sammensatte IKT-systemer.

God sikkerhetsstyring er en balansekunst fordi systemkrav ofte peker i ulike retninger. Derfor må vi vurdere sikkerhetskrav i nøye samspill med andre viktige kvaliteter, som brukervennlighet og effektivitet. I Bouvet gjennomfører vi risiko- og sårbarhetsanalyser for dere, som gjør at sikkerheten hos dere kan bli ordentlig ivaretatt.

Bouvet leverer følgende tjenester innenfor sikkerhet:

  • Kurs i applikasjonssikkerhet
  • Strategisk rådgivning knyttet til sikkerhet 
  • Risiko og sårbarhetsanalyser 
  • Sikker Identitetsforvaltning 
  • Sikker programutvikling og forvaltning 
  • Data etterforskning - Computer Forensics
  • Bedriftstilpasset kurs/program innenfor Security awareness 
  • Tjenester knyttet til sikkerhet i infrastruktur