Test og kvalitetsstyring

Bouvet tilbyr en rekke tjenester knyttet til test, testledelse og kvalitetsstyring. Kvalitet handler for oss ikke bare om at løsningene er uten teknisk feil, men også at de gir den forventede verdi for sluttbrukere.

Vi kan tilby test-tjenester fra A-Å innenfor tradisjonelle vannfallsprosjekter og smidige metoder som Scrum.Vi sikrer kvalitet i leveranser gjennom råd og valg av teststrategi, og vi bidrar i testplanlegging, kjøring av tester samt rapportering og oppfølging av feil. Våre eksperter på test og testledelse har en teknisk kunnskap som bidrar til å prioritere innsatsen riktig i testarbeidet.

Bouvet har kompetanse på markedsledende verktøy for testledelse og testgjennomføring, og gir deg råd om hvilke verktøy som egner seg best for ditt prosjekt.

Vi legger vekt på at kompetansen hos våre konsulenter alltid er oppdatert. En rekke av våre testledere er ISTQB-sertifisert. Vi deler våre erfaringer, gir råd og finner nye innfallsvinkler både internt og med våre kunder. Dette bidrar til økt kunnskap, motivasjon og resultater!