Virksomhetsarkitektur

Dagens virksomheter må forholde seg til et stadig økende antall systemer og applikasjoner. Hvordan sikrer man at dette mylderet av systemer utgjør en helhet som støtter opp under virksomhetens strategier, mål og prosesser?

Godt arbeid med virksomhetsarkitektur kan gi en rekke gevinster:

  • Enklere for organisasjonen å realisere forretningstrattegien
  • Effektivisere «time to market» for nye innovasjoner og kapabiliteter
  • Sørge for mer konsistente forretningsprosesser og informasjon på tvers av forretningsenhetene
  • Etablere større pålitlighet og mindre risiko for uønskede hendelser
  • Sikre sporbarhet på IT kostnadene
  • Raskere design og utvikling av IT
  • Mindre kompleksitet og lavere IT-risiko

Virksomhetsarkitektens rolle er å se helheten i systemporteføljen, prioritere i hvilken retning man ønsker å gjøre endringer og sammen med kundens organisasjon legge frem en leveranseplan for realisering av løsninger. 

Bouvets rådgivere bruker anerkjente rammeverk når de arbeider med virksomhetsarkitektur.

Bouvet har bistått med virksomhetsarkitektur i helsesektoren, i NAV og hos flere oljeselskaper.