Bouvet vann betydande ramavtal inom e-hälsa


24.01.2017


PRESSMEDDELANDE: Bouvet har signerat ett omfattande ramavtal med Stockholm läns landsting (SLL), Inera och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Det nya ramavtalet öppnar för att Bouvet kan leverera konsulttjänster inom områdena Utredning & analys och Systemutveckling & integration. Värdet på avtalet uppskattas upp till 150 miljoner kronor.

– Avtalet är en milstolpe i vår strategiska satsning på e-hälsa. Digitalisering av hälsotjänster blir avgörande för myndigheternas förmåga att erbjuda användarvänliga tjänster, och vi på Bouvet är stolta över att kunna bidra till att Sverige kan nå målet om att vara världsledande inom e-hälsa senast 2025, säger Jonna Nordén, vd på Bouvet Sverige.

Bouvet satsar på e-hälsa

Bouvet satsar tungt på kompetens inom hälsosektorn och anställer kontinuerligt konsulter med lång erfarenhet av digitaliseringsprocesser inom offentlig sektor.

–Spetskompetensen hos våra konsulter inom e-hälsa och digitalisering passar väl in i de omställningarna landstinget står inför. Med vår bredd av kompetens är vi redo att bidra till utvecklingen av innovativa hälsotjänster, säger Jenny Söderberg, senior rådgivare inom e-hälsa på Bouvet.

Fakta om SLL och Bouvet

Stockholms läns landsting (SLL) är en av de största ekonomiska aktörerna i Sverige med 43 000 egna anställda och tusentals fler hos olika leverantörer. Landstinget omsätter cirka 80 miljarder kronor per år, varav sjukvården står för ca 75 procent. Verksamheten bedrivs dels i förvaltningsform och dels i bolagsform.

Bouvet ASA är ett skandinaviskt konsultföretag med ca 1100 anställda som levererar tjänster inom informationsteknologi, digital kommunikation och rådgivning. Företaget är noterat på Oslo Börs.

 

Kontakt för mer information

Jonna Nordén
Bouvet Sverige AB, VD 
Tel: +46 70-943 14 50.
E-post: jonna.norden@bouvet.se