It-konsultföretaget Bouvet växer inom offentlig sektor


27.01.2017


PRESSMEDDELANDE: ”Vår tillväxt inom offentlig sektor har varit explosionsartad”, säger Kenneth Hansen och lämnar rollen som platsansvarig för Bouvet i Örebro. Han kommer istället fokusera på rollen som nationellt ansvarig för företagets fortsatta expansion inom offentlig sektor.

Bouvet i Sverige närmare dubblerade sin omsättning under förra året, från cirka 54 miljoner kronor till drygt 100 miljoner kronor, och tillväxten var störst hos företagets offentliga kunder.Kenneth Hansen, ansvarig för offentlig sektor för Bouvet, Sverige.

”Det är ett stort sug efter it-konsulter just nu när alla företag och myndigheter ska digitaliseras. Det märker vi inte minst via mängden avrop som kommer via ramavtalet vi har med Kammarkollegiet. Vi ser en enorm potential framöver och växer så det knakar. Vi ska bli ännu större”, säger Kenneth Hansen.

Kammarkollegieavtalet öppnar dörrar till ca 350 myndigheter

”Bara under andra halvåret 2016 ökade våra inkomster från offentlig sektor med drygt 30 miljoner kronor, en tillväxt som gör statliga myndigheter till en av våra viktigaste kundbaser i Sverige”, säger Kenneth Hansen.

Förklaringarna är många. Digitaliseringsvågen. Kammarkollegieavtalet, som öppnar dörrar till närmare 350 myndigheters avrop. Dessutom en utveckling där många myndigheter - som tidigare suttit på egna, upphandlade avtal – nu verkar avropa mot det centralt upphandlade Kammarkollegietavtalet.  

"Vi löser kundernas expertbrist”

Men även resursbristen lyfter han fram som en förklaring.

”Det är svårt för myndigheter att hitta rätt kompetenser, och det är där vi kommer in med våra experter. Vi hjälper våra kunder att lösa sina kompetens- och resursbehov inom it och digital kommunikation”, säger Kenneth Hansen.

För att öka leveranskapaciteten köpte Bouvet i Sverige under hösten upp Ciber Sweden, vilket både breddat antalet kunder och företagets it-konsultbas.

- Vår plan är att fortsätta växa enligt vår regionala strategi med lokal närvaro och kompetens. Vi ska växa där efterfrågan finns, säger Kenneth Hansen.

Från entreprenör till it-spelare att räkna med

Största utmaningen framöver ser han kommer att vara att ha tillräckligt med it-experter för att möta kundernas behov. Roligast med framgången tycker Kenneth Hansen är att den länge hägrande potentialen börjar bli verklighet.

- Vi har gått från att vara den lilla entreprenören till att bli en it-spelare att räkna med på svenska marknaden.

Fakta:

Bouvet  är ett skandinaviskt konsultbolag med ca 1100 anställda – 1000 i Norge och 100 i Sverige.  Företaget levererar tjänster inom it, digital kommunikation och rådgivning. Företaget växer genom en regional strategi baserad på lokal närvaro och efterfrågan. Företaget har i dag 14 kontor i Sverige och Norge. I Sverige startade Bouvet 2008 och finns i Stockholm, Malmö och Örebro. Bolaget är noterat på Oslo-börsen.

Några kunder inom offentlig sektor är Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting, Transportstyrelsen, Trafikverket, Polismyndigheten och Vetenskapsrådet.

Kenneth Hansen har en gedigen erfarenhet inom it, ledning och verksamhetsutveckling, både från offentlig och privat verksamhet. Han har varit med och byggt upp Bouvet i Sverige och haft en rad olika roller. Nu går han in och axlar ansvaret som kundansvarig för offentlig sektor hos Bouvet i Sverige.

För mer information:

Jonna Nordén
Bouvet Sverige AB, vd 
Tel: +46 70-943 14 50.
E-post: jonna.norden@bouvet.se

Kenneth Hansen 
Bouvet Sverige AB, kundansvarig offentlig sektor 
Tel: +46 70-943 14 11.
E-post: kenneth.hansen@bouvet.se