Säkerhet

Du kan vara säker på oss

Det kan finnas små fällor som lurar i vardagen. Man kan snubbla, säga något dumt, eller man kan skicka fel sms till fel person. En del saker kan man inte undgå, men vissa kan vi faktiskt sålla bort. Som IT-brottslighet. Vi kan faktiskt säkerställa en god säkerhet som även tar hänsyn till utveckling och förvaltning av komplexa och sammansatta IT-system.

En god säkerhet är en balansakt då systemkraven ofta går i olika riktningar. Därför behöver vi värdera säkerhetskraven i samspel med andra viktiga kvaliteter, som användarvänlighet och effektivitet. I Bouvet genomför vi risk- och sårbarhetsanalyser för er, som gör att säkerheten blir tillfredställande.

Bouvet levererar följande tjänster inom säkerhet:

  • Kurs i applikationssäkerhet
  • Strategisk rådgivning knutet till säkerhet
  • Risk- och sårbarhetsanalyser
  • Säker identitetsförvaltning
  • Säker programutveckling och förvaltning
  • Digital kriminalteknik
  • Skräddarsydda kurser/program inom Security Awareness
  • Tjänster knutna till säkerhet i infrastruktur.