Test och kvalitetsstyrning

Bouvet tillhandahåller en mängd tjänster knutet till test, testledning och kvalitetsstyrning. För oss handlar det inte bara om att lösningarna är utan tekniska fel, men också att de ger en förväntad upplevelse för slutanvändarna.

Vi kan tillhandahålla testtjänster från A-Ö inom traditionella vattenfallsprojekt och smidiga metoder som Scrum. Vi säkrar kvalitet i leveranser genom råd och val av teststrategi, och vi bidrar med planläggning av test, körning av tester samt rapportering och uppföljning av fel. Våra experter på test och testledning har en teknisk kunskap som bidrar till att prioritera insatsen rätt i testarbetet.
Bouvet har kompetens på marknadsledande verktyg för testledning och genomförning av test, och ger dig råd om vilka verktyg som passar bäst för ditt projekt.
Vi lägger vikt vid att kompetensen hos våra konsulter alltid är uppdaterade. Många av våra testledare är ISTQB-certifierade. Vi delar våra erfarenheter, ger råd och hittar nya infallsvinklar både internt och med våra kunder. Detta bidrar till ökad kunskap, motivation och resultat!