Applikationsförvaltning

Vi kan förvaltning!

För många företag är det för kostsamt att bygga upp och bibehålla den kompetens som krävs för att underhålla och vidareutveckla applikationer.

Bouvet har därför utvecklat ett koncept för applikationsförvaltning - BAM (Bouvet Application Management). BAM innehåller alla element som ingår i ett förvaltningsuppdrag; telefonsupport, underhåll, versionskontroll, releasehantering och ändringshantering. BAM hanterar även aktiviteter för utveckling och förbättring av applikationen.

Kunden får tillgång till en webbapplikation för registrering av supportbehov, dialog med förvaltningsteam, nyheter och översikt på prestanda i förhållande till definierade målkriterier som t ex svarstider.

För de flesta större applikationer som Bouvet levererar tecknas avtal om underhåll och förvaltning. Dessa kan variera från enkla timprisregleringar större avtal som omfattar responstider, kompetensförsörjning, vidareutveckling och 1st line support till användarna. Förvaltning kan också omfatta applikationer som inte utvecklats av Bouvet.