Bouvet har ett av de største og mest aktive javamiljøene i Norge. Vi er også tungt representert i fora for åpen kildekode og sterkt engasjert i Java Bin. Vi legger vekt på faglig utvikling for den enkelte, støttende samarbeid og erfaringsutveksling. Utviklingsmulighetene er gode – du får de utfordringene du vil ha, og kolleger og ledere støtter deg underveis.

Frist: Åpen

Kontor: Trondheim

Eirik Vefsnmo

Eirik Vefsnmo

Regionleder Nord

eirik.vefsnmo@bouvet.no

+47 906 24 903