Bouvet har et aktivt miljø innen open source GIS og trenger flere på laget. Vi har en bred kundemasse av GIS-brukere, og er tungt representert i fora for åpen kildekode. Vi søker utviklere med god kjennskap til GIS som fagfelt, som har lyst til å jobbe med åpne kildekodeløsninger. Vi legger vekt på faglig utvikling for den enkelte, støttende samarbeid og erfaringsutveksling. Utviklingsmulighetene er gode – du får de utfordringene du vil ha, og kolleger og ledere støtter deg underveis.

Frist: Åpen

Kontor: Trondheim

Kenneth Rannem

Kenneth Rannem

kenneth.rannem@bouvet.no

+47 952 08 554