bouvet_folk2

UX-designer

Interaksjonsdesigner? Bli med i et av Norges mest spennende designmiljø!

Frist: 30. november

Kontor: Oslo

Torbjørn Helland Solhaug

Torbjørn Solhaug

Avdelingsleder

torbjorn.solhaug@bouvet.no

+47 482 66 534

Om Bouvet

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon.

Bouvet består av til sammen over 1350 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger og antropologer som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Bouvet har 13 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.