Bouvet søker dyktige folk som vet hva som skal til for å designe, utvikle og teste avanserte løsninger basert på Oracle, Linux og Java. Vi trenger en databaseutvikler med dyp kunnskap om Oracle database og PL/SQL utvikling, og som kan være en aktiv bidragsyter i Java-prosjekter basert på Oracle teknologi. I Bouvet får du mulighet til å bryne deg på spennende og samfunnsnyttige prosjekter sammen med noen av Norges aller beste fagfolk på området.

Frist: Åpen

Kontor: Oslo

bouvet_atle.krokeide_LThumb 2

Atle Krokeide

Øst Dev 4

atle.krokeide@bouvet.no

+47 977 13 613