Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder. Dette omfatter planlegging, styring og rapportering av fremdrift og avvik. Prosjektlederen fungerer som en viktig støttespiller for kundens ledelse. Vedkommende må kunne foreta selvstendige vurderinger av forretningsmessige problemstillinger og kunne gjennomføre prosjekter i henhold til avtalte rammebetingelser. Det er viktig at prosjektlederen kommuniserer godt med både prosjektteamet og styringsgruppen.

Frist: Åpen

Kontor: Trondheim

Eirik Vefsnmo

Eirik Vefsnmo

Regionleder Nord

eirik.vefsnmo@bouvet.no

+47 906 24 903