Mange av våre viktigste kunder bruker disse tider til å gjøre viktige grep for å omstille seg og forsterke konkuransekraften sin. Vi leter etter en erfaren, utadvendt og sosial konsulent som vet hvordan man opptrer profesjonelt og ydmykt i spennet mellom forretning, IT og prosjektgjennomføring.

Frist: Åpen

Kontor: Stavanger

Jan Eivind Danielsen

Jan Eivind Danielsen

jan.danielsen@bouvet.no