Morgenstiern_fagkaffe

SAP-utvikler

SAP i en App, er det mulig?

Frist: 24. januar

Kontor: Stavanger

Christian Henriksen

Christian Henriksen

christian.henriksen@bouvet.no

+47 915 78 610

Om Bouvet

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon.

Bouvet består av til sammen over 1350 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger og antropologer som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Bouvet har 13 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.