Testlederen har et selvstendig ansvar for test hos kunden. Dette innebærer valg av teststrategi, testplanlegging, kjøring av tester samt rapportering og oppfølging av feil. Testlederen fungerer som en viktig støttespiller for kundens prosjektleder. Vedkommende må kunne foreta selvstendige vurderinger av forretningsmessige problemstillinger og utarbeide løsningsforslag til ledelsen. Det er en selvfølge at testlederen kan arbeide selvstendig innenfor avtalte rammer.

Frist: Åpen

Kontor: Bergen

bouvet_morten.jacobsen_LThumb

Morten Jacobsen

morten.jacobsen@bouvet.no

+47 481 49 175