Testlederen skal ha et selvstendig ansvar for test i utvalgte prosjekt hos Bouvets kunder. Dette inkluderer valg av teststrategi, testplanlegging, kjøring av tester samt rapportering og oppfølging av feil. Testlederen fungerer som en viktig støttespiller for prosjektleder, og er aktivt med på å fremskaffe beslutningsgrunnlag for viktige veivalg i prosjektene. Aktuelle kandidater må kunne arbeide selvstendig innenfor avtalte rammer.

Frist: Åpen

Kontor: Trondheim

Eirik Vefsnmo

Eirik Vefsnmo

Regionleder Nord

eirik.vefsnmo@bouvet.no

+47 906 24 903