bouvet_folk2

.Net-utvikler

Vi søker arkitekter og utviklere .NET og Java/Kotlin

Frist: 14. august

Kontor: Trondheim

bouvet_robert.baar_LThumb

Robert Báár

robert.baar@bouvet.no

+47 900 12 484

jeppe_aaker

Jeppe Aaker

jeppe.aaker@bouvet.no

+47 98226804

Kenneth Rannem

Kenneth Rannem

kenneth.rannem@bouvet.no

+47 952 08 554

Om Bouvet

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon.

Bouvet består av til sammen over 1350 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger og antropologer som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Bouvet har 13 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.