sommerjobb2018

Cloud konsulent

Vi søker en nyutdannet skytekniker med oppstart i 2021

Frist: 15. mars

Kontor: Oslo

Lise Marie Kværne

Lise Marie Seierstad Kværne

Avdelingsleder, Øst Tjenesteleveranser

lise.marie.kvaerne@bouvet.no

+47 94170980

Om Bouvet

Bouvet er et konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Sammen med våre kunder skaper Bouvet digitale løsninger med stor betydning for samfunnet.

Bouvet ønsker å være et verdibasert konsulentselskap. Vi rekrutterer våre medarbeidere etter et sett verdier og ønsker at våre leveranser og kundeforhold også skal reflektere disse. Våre verdier er delingskultur, jordnærhet, entusiasme, troverdighet og frihet. 

Her kan du bli kjent med verdiene våre og noen av våre ansatte.

Bouvet har 14 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.