Digitalisering innebærer både å effektivisere interne arbeidsprosesser og å tilby bedre tjenester til sine eksterne interessenter. På Sørlandet skjer mye verdiskapning i energisektoren, entreprenørbedrifter, industrien og offentlig sektor. Alle sektorene har behov for å videreutvikle og effektivisere sine interne og eksterne prosesser.

Frist: Åpen

Kontor: Kristiansand

Arne Hermansen

Arne Hermansen

Regionleder Sør

arne.hermansen@bouvet.no

+47 911 30 304