Frist: 30. november

Kontor: Bergen

Oyvind Litlere

Øyvind Litlere

oyvind.litlere@bouvet.no

+47 915 32 684

morten jacobsen

Morten Jacobsen

morten.jacobsen@bouvet.no

+47 481 49 175

reginemedbriller

Regine Sagstad

regine.sagstad@bouvet.no

Om Bouvet

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Sammen med våre kunder skaper Bouvet digitale løsninger med stor betydning for samfunnet.

Bouvet ønsker å være et verdibasert konsulentselskap. Vi rekrutterer våre medarbeidere etter et sett verdier og ønsker at våre leveranser og kundeforhold også skal reflektere disse. Våre verdier er delingskultur, jordnærhet, entusiasme, troverdighet og frihet. 

Bouvet har 14 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.