Vil du utvikle deg til å bli den råeste på Microsoft Power Platform? Norges beste IT-selskap søker flere utviklere og arkitekter! - Bouvet Norge

Utviklere og arkitekter

Vil du utvikle deg til å bli den råeste på Microsoft Power Platform? Norges beste IT-selskap søker flere utviklere og arkitekter!

Frist: 31. desember

Kontor: Oslo

Fredrik Tandberg Nilsen
Avdelingsleder

Om Bouvet

Bouvet er et konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Sammen med våre kunder skaper Bouvet digitale løsninger med stor betydning for samfunnet.

Bouvet ønsker å være et verdibasert konsulentselskap. Vi rekrutterer våre medarbeidere etter et sett verdier og ønsker at våre leveranser og kundeforhold også skal reflektere disse. Våre verdier er delingskultur, jordnærhet, entusiasme, troverdighet og frihet. 

Her kan du bli kjent med verdiene våre og noen av våre ansatte.

Bouvet har 17 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.