sebastian-mantel-105235
Bilde av en bærbar PC på et bord Foto: Sebastian Mantel
>

5 tips for å lykkes med brukertesting

Hilde Osmo Reindal 
19. feb. 2018

Dagen har kommet. Du har kjøpt inn kjeks og sjokolade. Kaffen står klar på kanna og kunden sitter spent i naborommet for å observere. Du har laget oppgavene, gjennomført generalprøve og skrevet ut observatørskjema. Men hvordan skal du sørge for at selve gjennomføringen blir vellykket?

 

1. Vær ydmyk og nøytral

I mange tilfeller er det kanskje du selv som står bak designet som skal testes. Tilbakemeldinger i en brukertest kan dermed fort oppfattes som kritikk mot eget arbeid, men her er det desto viktigere å ta et steg tilbake og minne seg selv på hovedhensikten med testen. På lik linje med at brukertesten ikke er en test av brukerens tekniske ferdigheter, er ikke dette en test av hvor flink du er i jobben din heller. Prøv å møte opp med en innstilling om at her kan du lære noe nytt. Du ønsker jo til syvende og sist at nettsiden skal bli så bra som mulig, og tilbakemeldinger fra brukertesten kan bidra til nettopp dette.

 

2. Avklar forventinger

Mange testdeltagere kan føle litt press fordi de tror at de må «prestere» i situasjonen. Derfor er det viktig at du innleder med å ufarliggjøre selve testen. Forklar at hensikten ikke er å teste hvor flinke de er, men at hovedfokuset er på å avdekke eventuelle problemområder slik at nettsiden kan bli enda bedre. Om du klarer å redusere usikkerheten rundt situasjonen kan det bidra til at deltagerne blir mer avslappet.

 

3. Balanser hvor mye hjelp du skal gi

Underveis i testen vil du sannsynligvis møte på situasjoner hvor testdeltagerne får problemer med en oppgave. Det er vanlig at man da kjenner en trang til å ville hjelpe dem med en gang. Prøv å utsett denne impulsen litt, ofte finner deltagerne løsninger hvis de får litt mer tid på seg. Her kan du også finne gull i brukertestingen – hva gjør de når de står fast? Hvilke løsninger prøver de? Likevel må du passe på å hele tiden gjøre avveininger for når de ikke kommer noen vei og du bør begynne å gi hjelp til oppgaven. Dette er også en treningssak for deg som moderator og etter hvert vil du bli flinkere til å finne balansen i disse situasjonene.

 

4. Gi rom for tenkepauser

Ikke alle testdeltagere vil være naturlig snakkesalige, men pass på at det ikke fører til at du selv snakker for mye heller. Noen trenger små tenkepauser for å formulere seg – vær oppmerksom når disse pausene oppstår og innta en lyttende posisjon. Hvis du lar deltagerne få tid til å tenke og sette ord på det de opplever i testen, kommer gjerne godbitene også.

 

5. Still spørsmål

For noen vil det å «tenke høyt» komme veldig raskt og naturlig, mens andre forglemmer seg ofte og trenger påminnelser om dette. Da er det viktig at du passer på å stille spørsmål underveis for å lirke ut de betraktningene som foregår oppi hodene deres. Vær obs på å ikke stille ledende spørsmål, men vis at du er genuint interessert og nysgjerrig på hvilke tanker og tilbakemeldinger de sitter på.

 

Lykke til med gjennomføringen!