Checklist

7 regler for smart digitalisering

Eirik Øra og Atle Vesterkjær, AIA Science 
19. april 2018

Mange digitaliserings forsøk starter med å lagre alle data. Det er smart. Men, hva gjør du med dataene? Er alle data relevante? Kan du bruke dataene til å lage bedre løsninger til verdifulle problemer? Kanskje, men tør du kombinere tradisjonell teknologi med maskinlæring når du planlegger automatisert drift av din forretning?

Da bør du ta i bruk anvendt kunstig intelligens bygd på sunn forretningsforståelse, vitenskapelige metoder og riktig bruk av maskinlæring. Ikke mist troen, men: 

 • Bygg på menneskelig ekspertise.
  • Vask dataene dine slik at du får representert virkeligheten på en god måte.
 • Respekter gode vitenskapelige metoder og rutiner.
 • Velg verdifulle problemer knyttet til bedriftens kjernevirksomhet og voks stegvis.
  • Start med det du har.
  • Voks med nye datakilder du kan finne.
  • Samle inn data som mangler ved å sette i gang nye prosesser (for eksempel ved hjelp av måleutstyr eller søk).
 • Bruk maskinlæring som metode for å forutsi det du lurer på.
 • Undersøk hvor bra enhver prediksjon er ved å ha gjennomsiktige prosesser (og ikke svarte bokser), som gir ferske modeller, en forutsetning for å bli bedre over tid.
 • Bruk både de største ekspertene innen den tradisjonelle kjerneteknologien din bedrift har i dag og de beste ekspertene innen AI.
 • Automatiser ved å bygge verktøy som iterativt:
  • skaper et godt og detaljert bilde av nåsituasjonen (ved hjelp av eksisterende og nye komplementerende sensorer og datakilder)
  • identifiserer mulige endringer som vil ha positiv effekt
  • umiddelbart måler effekten av disse endringene.
  • gjør en ny iterasjon hvor vi lærer av resultatene fra a),b) og c) og automatiserer der det er mulig.

Bli med oss på kurs i AI og maskinlæring